تخلیه چاه

رفع گرفتگی و تخلیه چاه تخصصی و تضمینی توسط دستگاه مکنده ساکشن تمام مکانیزه کاملان بهداشتی توسط تانکر۱۲۰۰۰لیتری

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: