لجن کشی
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
انجام کلیه امور لجن کشی تخصصی و تضمینی به صورت 24 ساعته توسط پمپ لجن کش تانکر۱۲۰۰۰لیتری
Read More
0 Comments
تعمیرچاه های کهنه وریزشی
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
تعمیر چاه های کهنه و ریزشی تخصصی و تضمینی به صورت 24 ساعته توسط کادر مجرب تهران خدمات
Read More
0 Comments
کف تراشی
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
انجام کلیه امور کف تراشی تخصصی و تضمینی به صورت 24 ساعته توسط کادر مجرب تهران خدمات
Read More
0 Comments
لایروبی
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
انجام کلیه امور لایروبی تخصصی و تضمینی به صورت 24 ساعته توسط کادر مجرب تهران خدمات
Read More
0 Comments
لوله بازکنی
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
لوله باز کنی تخصصی و تضمینی به صورت 24 ساعته توسط کادر مجرب تهران خدمات
Read More
0 Comments
تخلیه چاه
ارسال شده توسط : تاریخ : khadmat | 05-28-2019
رفع گرفتگی و تخلیه چاه تخصصی و تضمینی توسط دستگاه مکنده ساکشن تمام مکانیزه کاملان بهداشتی توسط تانکر۱۲۰۰۰لیتری
Read More
0 Comments